Spory o domeny internetowe

Jak wynika z opublikowanych statystyk na dzień 11 marca 2014 roku zostało zarejestrowanych w NASK 2.488.152 domen. Liczba dostępnych nazw domen znacznie się kurczy, co oznacza dużą konkurencję o ”prawo” do określonej nazwy domeny. W prawie polskim nie ma szczególnych regulacji określających zasady rozstrzygania sporu o domenę. W praktyce istnieje natomiast wiele podstaw prawnych umożliwiających kwestionowanie rejestracji domeny. Czy i jaka podstawa prawna będzie mogła znaleźć zastosowanie w konkretnej sprawie zależy od indywidualnego przypadku.

Nazwa domeny może na przykład kolidować ze znakiem towarowym, z oznaczeniem przedsiębiorstwa (nazwą, firmą), z nazwiskiem czy z tytułem prasowym. W związku z tym przy rozstrzyganiu sporu o domenę w grę wchodzić mogą między innymi przepisy: ustawy prawo własności przemysłowej, rozporządzenia Rady WE w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kodeksu cywilnego czy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Powód w sporze o domenę internetową musi wykazać naruszenie jego praw.

Przykład:

Powód powołuje się na przysługujące mu prawo ochronne na znak towarowy. Do wygrania sporu nie wystarczy jedynie, aby powód powołał się na fakt rejestracji znaku towarowego oraz na fakt rejestracji przez pozwanego domeny zawierającej w nazwie znak towarowy powoda. Konieczne jest wykazanie, że domena jest używana przez pozwanego w charakterze znaku towarowego i że narusza prawo ochronne powoda na znak towarowy, a w szczególności że zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd lub – w przypadku znaku renomowanego – że rejestracja i używanie domeny mogłyby przynieść nienależną korzyść pozwanemu lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku towarowego.

Spór o domenę może zostać poddany rozstrzygnięciu sądu powszechnego lub sądu polubownego (przede wszystkim Sądu polubownego przy PIIT). Zarówno sąd powszechny jak i sąd polubowny będzie rozstrzygał spór w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a nie w oparciu o zasady słuszności w przypadku sąd polubownego.

Postępowanie przed Sądem polubownym przy PIIT jest szybsze oraz mniej sformalizowane niż postępowanie przed sądem powszechnym – jest to postępowanie elektroniczne, a rozprawa odbywa się w wyjątkowych sytuacjach. Przed Sądem polubownym nie można dochodzić innych roszczeń niż roszczenie o stwierdzenie naruszenia przez pozwanego praw powoda w wyniku rejestracji domeny. W szczególności nie można dochodzić roszczeń odszkodowawczych. Przed sądem powszechnym takich ograniczeń nie ma.

W sporze o domenę nie można skutecznie wnosić o „przeniesienie domeny”, ale o stwierdzenie, że pozwany w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej naruszył prawa powoda. W przypadku wygrania sporu przez powoda, NASK rozwiąże umowę z pozwanym abonentem i powód będzie mógł zawrzeć umowę o rejestrację spornej domeny.

 
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s