Prawa używacza uprzedniego

Prawo używacza uprzedniego jest prawem majątkowym skutecznym względem uprawnionego z tytułu rejestracji praw własności przemysłowej, np. patentu, wzoru przemysłowego, znaku towarowego. Poniższy wpis dotyczy praw używacza uprzedniego wzoru przemysłowego, ale analogiczne zasady stosuje się do używacza uprzedniego znaku towarowego czy patentu.

Treścią tego prawa jest obowiązek tolerowania przez uprawnionego z rejestracji wzoru przemysłowego faktu korzystania ze wzoru w dobrej wierze przez używacza uprzedniego. Korzystanie ze wzoru przez używacza uprzedniego jest ograniczone:

  • co do zakresu funkcjonalnego – używacz uprzedni może nadal bezpłatnie korzystać ze wzoru przemysłowego tylko w takim zakresie, w jakim korzystał z niego w dacie pierwszeństwa,
  • co do zakresu organizacyjnego – używacz uprzedni może nadal bezpłatnie korzystać ze wzoru przemysłowego tylko w „swoim przedsiębiorstwie”.

Instytucja używacza uprzedniego wzoru ma służyć osobom, które opracowały i nie zgłosiły do rejestracji wzoru nieróżniącego się ogólnym wrażeniem od wzoru zarejestrowanego.

Przykład

Powód, powołując się na fakt rejestracji wzoru przemysłowego „zestawu wypoczynkowego mebli tapicerowanych”, wniósł do sądu pozew o zakazanie Pozwanemu prowadzącemu działalność gospodarczą naruszania prawa do wzoru przemysłowego przez zaniechanie produkcji mebli według tego wzoru oraz zaniechanie reklam powyższego produktu i nakazanie Pozwanemu usunięcia wykorzystanego wzoru przemysłowego z całej produkcji Pozwanego.

Pozwany zaprzeczył, aby wytwarzał zestaw mebli w oparciu o wzór przemysłowy objęty prawem z rejestracji na rzecz Powoda. Argumentował, że komplet mebli jest wynikiem jego własnego pomysłu pochodzącego z końca 2002 roku. Po raz pierwszy komplet mebli został wprowadzony przez Pozwanego do sprzedaży 3 lutego 2003 roku w oparciu o dokumentację techniczną sporządzoną w dniu 8 stycznia 2003 roku. Wcześniej – 28 stycznia 2003 roku powyższy zestaw wypoczynkowy Pozwany oddał do badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. Po wykonaniu badań zestaw mebli Pozwanego otrzymał atest. Pozwany reklamował komplet mebli już w folderze meblowym „Wiosna 2003″. Na potwierdzenie powyższych okoliczności Pozwany dysponował dokumentami, m.in. fakturami sprzedaży mebli z 2003 roku, dokumentami potwierdzającymi wykonanie badań wytrzymałościowych mebli, zeznaniami świadka.

Natomiast Powód zgłosił wzór przemysłowy do ochrony dopiero 20 września 2004 roku, a prawo z rejestracji zostało udzielone przez Urząd Patentowy w dniu 4 października 2005 roku.

Zdaniem Pozwanego przysługiwał mu więc co najmniej status używacza uprzedniego w rozumieniu art. 118 w zw. z art. 71 Prawa własności przemysłowej. W konsekwencji może on nadal korzystać bezpłatnie z przedmiotowego wzoru w zakresie, w jakim korzystał z niego w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (czyli w dniu 20 września 2004 roku).

Sąd1 przyznał rację Pozwanemu.

 

Inną kwestią w powyższym przykładzie jest odpowiedź na pytanie, czy wzór przemysłowy Powoda, na który otrzymał prawo z rejestracji, w ogóle spełniał przesłankę nowości. Skoro bowiem Pozwany wprowadził zestaw mebli do produkcji i na rynek oraz reklamował je już na początku 2003 roku, to zestaw mebli zgłoszony do rejestracji przez Powoda w dniu 20 września 2004 roku nie spełniał już przesłanki nowości. W tej sytuacji, Pozwany mógł złożyć sprzeciw do Urzędu Patentowego wobec decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w oparciu o brak przesłanki nowości wzoru zarejestrowanego na rzecz Powoda.

1Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18.01.2007 r., I ACa 915/06

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s