Czy Tiffany to znak renomowany?

Zapewne większość z nas odpowiedziałaby na to pytanie pozytywnie.

Co sprawia, że dany znak towarowy uważany jest za renomowany?

Czy wystarczy, aby znak był powszechnie znany?

Czy towary opatrywane znakiem renomowanym powinny być luksusowe, drogie?

Czy renoma to synonim wysokiej jakości?

Czy znak towarowy Tiffany może mieć renomę w Polsce, pomimo że nie ma tu ani jednego salonu Tiffany, a wielu osobom jest znany głównie z ekranizacji opowiadania Trumana Capote’a „Śniadanie u Tiffany’ego” z niezapomnianą rolą Audrey Hepburn?

Na te i inne pytania będzie musiał ponownie odpowiedzieć Urząd Patentowy, do którego wróciła sprawa o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy Tiffany.

W 2004 roku zostało udzielone na rzecz spółki Tiffany and Broadway Inc. z Houston (nie mylić z Tiffany and Company) prawo ochronne na słowno – graficzny znak towarowy Tiffany o numerze R-153645, przedstawiony poniżej.

 tiffany

Powyższy znak jest przeznaczony do oznaczania następujących towarów: walizki, torebki, paski, parasole, buty, odzież skórzana, szaliki, apaszki, kapelusze.

W 2005 roku spółka Tiffany and Company z siedzibą w Nowym Jorku (znana z wyrobów jubilerskich) wniosła sprzeciw do polskiego Urzędu Patentowego, kwestionując udzielenie prawa ochronnego na wskazany powyżej znak towarowy na rzecz spółki Tiffany and Broadway. Decyzją z dnia 3 czerwca 2008 roku Urząd Patentowy unieważnił prawo ochronne udzielone na przedstawiony powyżej znak towarowy.

Urząd Patentowy uznał, że spółka Tiffany z Nowego Jorku należycie wykazała, iż co najmniej od kilkudziesięciu lat jej znak towarowy Tiffany jest znakiem powszechnie znanym na rynku amerykańskim i jednocześnie cieszącym się bardzo wysoką opinią i uznaniem, kojarzonym w szczególności z luksusową biżuterią. Sława i renoma tego znaku wykracza poza terytorium Stanów Zjednoczonych i jest ogólnoświatowa. Urząd stwierdził też, że produkty oznaczane znakiem towarowym Tiffany są luksusowe i przeznaczone dla nielicznej grupy odbiorców. Są one od wielu lat kupowane także przez Polaków, mimo że Tiffany and Company nie ma i nie miała swoich salonów na terenie Polski, ani też nie prowadziła bezpośrednio w Polsce sprzedaży swoich towarów. Marka Tiffany jest także kojarzona przez profesjonalistów (złotników) z najwyższą jakością i synonimem znakomitej pracy jubilerskiej.

Na powyższą decyzję Urzędu Patentowego, Tiffany and Broadway wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem z dnia 19 października 2009 roku (sygn. akt VI SA/Wa 643/09) oddalił skargę. Następnie Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 31 maja 2011 roku (sygn. akt II GSK 611/10) uchylił powyższy wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu. Po ponownym rozpoznaniu sprawy wyrokiem z dnia 4 listopada 2011 roku (sygn. akt VI SA/Wa 1527/11) Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Urzędu Patentowego z 2008 roku i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. Tiffany and Company wniosła skargę kasacyjną od niekorzystnego dla siebie wyroku, która została oddalona wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 2013 roku (sygn. akt II GSK 467/12). Zainteresowanym polecam szczegółową lekturę powyższych orzeczeń. W tym miejscu przytoczę jedynie fragmenty dotyczące renomy znaku towarowego.

Zdaniem Sądu przy ocenie, czy znak jest renomowany, należy brać pod uwagę następujące czynniki:

– znaczącą znajomość znaku,

– udział znaku towarowego w rynku,

– intensywność oraz geograficzny zasięg używania,

– intensywność kojarzenia towarów z tym znakiem,

– wielkość nakładów poniesionych na reklamę i promocję znaku.

Co istotne, renoma znaku towarowego musi być zbadana i ustalona w kraju, w którym wystąpiono o jego ochronę. Sąd nie zgodził się z oceną Urzędu Patentowego, że posiadanie renomy światowej jest równoznaczne z renomą krajową.

Zdaniem Sądu, przed Urzędem powinien także zostać ustalony udział w rynku (zarówno pod względem ilości, jak i wartości) zbywanych towarów ze znakiem Tiffany, krąg odbiorców towarów każdej ze spółek, rozmiar nakładów poniesionych na promocję znaku. Urząd Patentowy będzie musiał ocenić, czy i jakie znaczenie ma fakt, że Tiffany and Company nigdy nie prowadziła w Polsce działalności. Chociaż bowiem nieobecność firmy na rynku polskim nie jest decydująca, to jednak jest istotna dla renomy znaku w Polsce, ponieważ wpływa  znacząco na zasięg znajomości produktów ze znakiem Tiffany.

Wreszcie Sąd zwrócił uwagę, że przy ocenie renomy znaku w Polsce należy uwzględnić okoliczności, że taki sam znak towarowy jest zarejestrowany i używany przez wiele podmiotów zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Słowo Tiffany występuje w nazwach barów, restauracji, hoteli, zakładów fryzjerskich, a także sklepów z odzieżą i bielizną, a także jest w Polsce znany od dziesięcioleci ze względu na popularne wyroby ze szkła (witraże i lampy witrażowe).

Obecnie ponownie będzie się toczyło postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym, a na firmie jubilerskiej Tiffany z Nowego Jorku spoczywać będzie ciężar wykazania, że jej znak towarowy cieszy się w Polsce renomą.

Powyższe postępowania pomiędzy spółkami z USA, toczące się od kilku już lat w Polsce na różnych szczeblach pokazują, że renoma znaku towarowego wcale nie jest kwestią oczywistą. Pomimo, że w odniesieniu do wielu znaków towarowych można śmiało uznać, że są znakami renomowanymi, to z punktu widzenia postępowania dowodowego nie jest to fakt notoryjny i nie zostanie uznany przez Urząd Patentowy czy sąd za fakt niewymagający dowodu. Przeciwnie, podmiot powołujący się na renomę swojego znaku w celu jej wykazania, musi przedłożyć cały szereg dowodów potwierdzających, że znak towarowy jest renomowany.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s