Prawo ochronne na znak towarowy

Czym jest prawo ochronne?

W poprzednim stanie prawnym na znak towarowy udzielane było prawo z rejestracji. Obecnie, zgodnie z obowiązującą ustawą – Prawo własności przemysłowej, na znak towarowy udzielane jest prawo ochronne. Powszechnie nadal mówi się o „zarejestrowaniu” czy „rejestracji” znaku towarowego, co w świetle języka ustawy oznacza właśnie „prawo ochronne na znak towarowy”.

Prawo ochronne na znak towarowy stanowi prawo wyłączne, ograniczone czasowo i terytorialnie.

Prawo wyłączne to pewnego rodzaju monopol, jaki przysługuje uprawnionemu na używanie znaku towarowego, na który zostało udzielone prawo ochronne.

Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy jest ograniczony i wynosi 10 lat, może być jednak przedłużane – na wniosek uprawnionego – na kolejne okresy dziesięcioletnie. Faktycznie więc prawo ochronne na znak towarowy może trwać w sposób nieograniczony w czasie.

Warto wiedzieć, że nie można uzyskać prawa ochronnego od razu na 30 czy 50 lat, ale zawsze na 10. Przed upływem dziesięcioletniego okresu ochrony, w celu jej przedłużenia na kolejne 10 lat, należy złożyć wniosek wraz z opłatą. Wniosek taki powinien zostać złożony w ostatnim roku trwania prawa ochronnego. Jeżeli ten termin nie zostanie dotrzymany, to możliwe jest złożenie wniosku jeszcze w ciągu sześciu miesięcy po upływie okresu ochrony, wówczas opłata jest jednak wyższa. Po złożeniu wniosku po upływie drugiego terminu, czyli sześciu miesięcy od ustania okresu ochrony, Urząd Patentowy wyda decyzję o odmowie przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Należy zwrócić uwagę, że czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy liczy się od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym, a nie od daty wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.

Przykład:

Znak towarowy zgłoszony do Urzędu Patentowego w dniu 12.06.2006 roku.

Decyzja o rejestracji wydana w dniu 21.11.2007 roku.

Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy liczy się od dnia 12.06.2006 roku i będzie ono trwało do dnia 12.06.2016 roku, chyba że zostanie przedłużone.

 

Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem terytorialnym, ponieważ uprawnia do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski.

Aby uzyskać ochronę znaku towarowego poza granicami Polski, należy wystąpić o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego, zapewniającego ochronę na terenie całej Unii Europejskiej lub też skorzystać z rejestracji międzynarodowej albo zarejestrować znak odrębnie w wybranych państwach.

Używanie znaku towarowego

Prawo ochronne uprawnia do wyłącznego używania znaku towarowego, które może polegać między innymi na:

  • umieszczaniu znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
  • umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
  • posługiwaniu się znakiem w celu reklamy.

Używanie znaku towarowego musi być rzeczywiste i odnosić się do towarów, dla których znak towarowy został zarejestrowany. W szczególności nie uważa się za używanie znaku w sposób rzeczywisty używania znaku w reklamie towaru, który nie jest dostępny na rynku krajowym ani też nie jest w kraju wytwarzany na potrzeby eksportu.

Rzeczywiste używanie znaku towarowego polega na faktycznym posługiwaniu się znakiem, a nie jedynie symbolicznym, mającym na celu utrzymanie prawa ochronnego. Zgodnie z podstawową funkcją znaku towarowego, czyli odróżniania pochodzenia towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od drugiego, aby mówić o rzeczywistym używaniu znaku towarowego, uprawniony powinien korzystać ze znaku na rynku, czyli towary lub usługi opatrzone znakiem powinny mieć rzeczywisty kontakt z klientami i konkurentami.

Powszechnie przyjmuje się, że nie stanowi rzeczywistego używania znaku towarowego stosowanie go tylko wewnątrz przedsiębiorstwa.

Używaniem znaku towarowego będzie także:

  • używanie znaku różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru;
  • używanie znaku przez umieszczanie go na towarach lub ich opakowaniach wyłącznie dla celów eksportu (a nieużywanie w kraju);
  • używanie przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego;
  • używanie przez osobę upoważnioną do używania znaku wspólnego albo znaku wspólnego gwarancyjnego.

 

Nieużywanie zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty może doprowadzić do wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Prawo ochronne na znak towarowy wygasa w przypadku nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat (liczonego po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego), chyba że istnieją ważne powody nieużywania znaku. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy jest wydawana przez Urząd Patentowy na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s